Всеки клиент с членство във VIP Club Inter Cars 2023 получава една карта и типът ѝ зависи от броя събрани точки! Точките се начисляват автоматично към всяка покупка на база фактурирани и платени суми по цени на едро с включен ДДС. При връщане на закупени стоки, сборът точки се намалява по същата схема. Събраните точки за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., не се прехвърлят към следващи периоди.

Всяка карта дава възможност за избор на една от предложените награди за съответния тип, наградите са предметна или екскурзия.

Екскурзиите важат за 2-ма души. Не се допускат допълнителни лица.

Дестинациите на екскурзиите ще бъдат представени в началото на 2024 г.

При изчерпване на количествата е възможно конкретна предметна награда да бъде заменена от аналог по качество и стойност.

Информацията за събраните точки можете да получите във Вашия клон, както и да направите справка през Вашия акаунт за Inter Cars уеб каталог. Събраните точки не могат да бъдат обменяни за пари в брой, стоки и услуги. Членство във VIP Club Inter Cars не се предлага на партньори, с които са договорени специални условия на сътрудничество.

Задължително условие за участие е липсата на просрочени задължения към 31.12.2023 г.