Всяка спечелена карта важи за 2-ма души. Не се допускат допълнителни лица.

Всеки клиент с членство във VIP Club Inter Cars 2019, получава една карта и типът й зависи от броя събрани точки! Точките се начисляват автоматично към всяка покупка, на база фактурирани и платени суми по цени на едро, с включено ДДС. При връщане на закупени стоки, сборът точки се намалява по същата схема. Събраните точки през текущата година не се прехвърлят към следващата година.

Информация за събраните точки можете да получите във Вашия клон, както и да направите справка чрез Вашия акаунт за уеб каталога на Интер Карс България. Събраните точки не могат да бъдат обменяни за пари в брой, стоки и услуги. Членство във VIP Club Inter Cars не се предлага на партньори, с които са договорени специални условия на сътрудничество.

Задължително условие за участие е липсата на просрочени задължения към 31.12.2019 г.